image

Uluslararası Başvurular

Uluslararası Madrid Protokolü'ne Göre Marka Tescili

Madrid Sistemi’nin Amaçları

Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokole taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak,

Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (ünvan veya adres değişikliği, devir,mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek bir basit işlem aracılığıyla Uluslararası Sicil’ e kaydedilmesini sağlamaktır.

Sistemden Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası tescil için başvuru (uluslararası başvuru), Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.

Türkiye’de tescilli bir markası olan ya da marka tescili için başvuruda bulunmuş Türk tabiyetinde olan her gerçek ve tüzel kişi bu sistemden yararlanma olanağına sahiptir.

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi

Uluslararası marka tescili on yıl süreyle geçerlidir. Uluslararası tescil, marka sahibi veya vekilin talebi üzerine yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla on yıllık süre için yenilenebilir.

Uluslararası Marka Tescil Sisteminin Avantajları

Tek dil,
Tek başvuru,
Tek ücret,
Tek Prosedür,

Marka sahibi korumanın istendiği Sözleşme Tarafı Ülkelerin Ofislerinden markanın tesciline ilişkin olumlu bir kararın gelmesini beklemek zorunda değildir; eğer uygun süre içerisinde (12 veya 18 ay) bir ofis tarafından herhangi bir red bildiriminde bulunulmaz ise markanın ilgili Akit Taraf ofislerince korunduğu anlaşılır.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Menşe ofiste, bir tescilli markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.

Bu nedenle, Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka tescil başvurusunda bulunulması, Madrid Protokolü’ne uygun bir başvuru yapılabilmesi için zorunludur.

background

Bize Ulaşın

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu